Om oss

 Modern Kultur i Gammal Miljö

Kulturgården pågår ständig renovering & restaurering eftersom gården var i dåligt skick när jag tog över den och för att jag älskar att bygga. Det är stort att få rädda en gård från hussvamp, mögel & röta, rädda det undan undergång. Jag gör det mesta av arbetet själv och parallellt med det är det en del kulturaktiviter på gång. Jag har även min ateljé på gården. Det är även en mindre biodling. // Varma Hälsningar//Elin-Alexandra Sundström

NYHET : Nytt för i år är att det finns en utrustad replokal och en prodreplokal som band/musiker kan låna.

Historia

Bostället Hedenslund. I utkanten av bykärnan, vid ländsvägen mot Luleå stad, ligger kaptenlöjtnantsbostället Hedenslund. Gårdsplatsen har anor sedan tidigt 1600-tal. År 1692 inköptes den av Luleå och Råneå socknar för att nyttjas som Livkompaniets officersboställe. Husets militära historia varade till 1768 då det övergick i privat ägo.
Gårdens äldsta bevarade byggnader är mangårdsbyggnaden och dränglängan vilka byggdes 1728.