Superfint

Hej och tack för en superfin sommar med många fina möten och mycket kultur.

Vi fick ett fint mail från en av våra stamgäster som vi vill dela med oss. Tack Åsa Sundbom för dina värmande ord! /Elin-A

”Till Elin och Anton!
Stort och varmt TACK för i sommar och för Ert fantastiska arbete för kulturen i Luleå!
Ser fram emot att få besöka Er nästa sommar igen.

Som en del i vårt kulturarv
den vackra 1700-tals gården med historiens vingslag i väggarna
Med sina mångahanda kulturella inslag
med nytänkande
nyskapande
och med en samtidig känsla för
och bevarande av
det gamla
genuina
har den blivit ett välkommet inslag i världsarvet…
En våg av värme möter mig när jag slår upp dörren till det stämningsfulla
mysiga caféet
Den vackra, berörande konsten på väggarna
Musiken
ramar in borden i det tidstypiska caféet
omsluter…
Öppnar upp för möten mellan människor
samtal
växande
öppnar upp för kärlek…
Berikar
och föder inspiration
för eget konstnärligt skapande…

Stort och varmt LYCKA TILL med Era framtida utmaningar!
Ni gör ett stort och viktigt arbete!!
TACK för att Ni finns!